Hvem står bag Nordsjællands Valgmenighed?

 

Spørgsmål:

Hvem står bag Nordsjællands Valgmenighed?

Svar:

Nordsjællands Valgmenighed er blevet til på baggrund af en gruppe kristne kirkegænger, der ønskede at danne en valgmenighed med rod i den Evangelisk Lutherske lære. Den samme som Folkekirken, der bekender sig til den opstandne Jesus Kristus, som døde for vore synders skyld på korset og 3 dage efter opstod fra de døde. Vi tror på at Bibelen er guddommeligt inspireret og den endelige autoritet i alle læremæssige spørgsmål.