Besøg fra Etiopien

Hør prædiken fra søndag d. 20 marts her https://www.box.net/shared/494670xc4p af Berhanu Kambo Gando fra vores venskabsmenighed i Etiopien.

Du kan høre prædiken fra sidste besøg her https://www.box.net/shared/m5ddzovip1

Besøg af sangkor fra Kvistgård i Kirken

2010-04-15 22:06

 

Søndag d. 11. april 2010 havde vi besøg af af et kor fra Kvistgård, så i løbet af Gudstjenesten var der både fællessang og dans - af nogle af de unge fra koret. Det var en god dag og der var godt fyldt op i Kirken. 

3 "Nyheder"

Ja det passer ikke helt, men næsten

 

Nyhed 1

Kirkesalen malet, bedst som vi har meldt ud vi var færdige med istandsættelse, sker der stadig væk ting og sager. Præsten har haft travlt med malerspand og rulle og givet hele kirkesalen en gang hvid farve, som du kan se på billedet her under. 

Nyhed 2

Vi har fået en flot gave et skilt til facaden, så nu kan alle der kommer forbi se at Nordsjællands Valgmenighed holder til her.

Nyhed 3

Er ikke rigtig en Nyhed men vi har modtaget dette kors som gave, og i den sidste måneds tid har besøgende på Melbyvej 90 mødt det som noget af det første i kirken.

 

 

 

Påskemåltid

Langfredag den. 10. april fra kl. 18.00 var der påskemåltid i Nordsjællands Valgmenighed, under ledelse af Olafur Felix Olafson over 60 mennesker deltog så der var godt fyldt op.

Påskemåltidet er opbygget på samme måde som det jødiske påskemåltider, der hedder seder dog tilpasset danske forhold bl.a. med salmer fra salmebogen. Under måltidet mindes man bl.a. Jødernes udgang fra Egypten de ti plager der tilsidst endte med døds englen der gik forbi, alle hjem i Egypten og de steder der ikke var smurt blod fra et lyde frit lam på dørstolpen, blev alt det først fødte slået ihjel. Derfor betyder påske også forbigang. 

Måltidet afsluttes med nadver hvor vi mindes, at Jesus døde for vores skyld.    

 

Besøg af en kristen Jøde

Vi havde for nogle uger siden besøg af en kristen jøde, Jeff Bernstein der er opvokset i Brooklyn, New York. Jeff rejser over det meste af verden han besøgte os på en mellemlandning, han var på vej videre til Færørene -det var hans første besøg i Danmark. Vi håber inden for kort tid at få løst det rent teknisk, så du kan høre de spændende ting Jeff delte med os da han var i Melby.

Gudstjeneste i det fri

Søndag den 16. august afholdt den godt et år gamle Nordsjællands Valgmenighed udegudstjeneste ved Knud Rasmussens Hus i Hundested. Vejrprofeterne havde spået regn og rusk, men menigheden blev i stedet velsignet fra oven med strålende sol og udsigten til skinnende blåt hav. Flere forbipasserende benyttede chancen for at stoppe op og deltage i gudstjenesten i Guds frie natur. Olafur Felix Olafsson, tidligere sognepræst i Melby kirke og nu valgmenighedspræst for Nordsjællands Valgmenighed, prædikede og forrettede den udendørs nadver. Efter gudstjenesten var der mange, der blev siddende i det grønne og nød det skønne vejr og samværet over en kop kaffe

Så har vi rundet det første år som menighed.

Sidste år 2008 mere præcist pinsedag d. 11. maj - holdt vi stiftende generalforsamling for Nordsjællands Valgmenighed. Vi har i det år der er gået oplevet utrolig mange spændende ting, og ikke mindst Guds ledelse igennem det hele. Der var ingen der rigtig kunne forstille sig, at det skulle være nødvendigt at vi skulle stå med fuldt møbleret kirkelokaler, og der udover samlebøger, plads til at præsten kan overnatte, "kontor", køkken, eget skilt osv. Gaverne har været mange og vi takker for hver enkelt der er kommet - både til Gud og dem der har givet. Det har været fantastisk at opleve, at når der har været et behov - så har der også været en løsning!. Vi lægger trygt fremtiden frem for Nordsjællands Valgmenighed frem for Gud i bøn- For som det lyder i en gammel salme "Alle gode gaver de kommer oven ned - så tak da Gud , ja pris da Gud - for al hans kærlighed."  (ja)

Søndag d. 31. maj. kl. 18.00  Pinsedag - Fest Gudstjenste v. Olafur Felix Olafson

Mandag d. 1 juni. kl.10.00  1. Pinsedag - Gudstjeneste v. Olafur Felix Olafson

Festdag i Nordsjællands Valgmenighed

 

2008-12-22 23:31

Så kan Nordsjællands Valgmenighed holde Gudstjenester i egen kirkesal og med egen præst. Søndag d.21.12. 2008 blev lokalerne på Melbyvej 90 indviet til kirkebrug, og Olafur Felix Olafsson blev indsat som Valgmenighedens præst 

Godt 100 mennesker havde denne aften fundet frem til Melbyvej 90, så der var godt fyldt op og temmeligt varmt. Biskop Lise Lotte Rebel forestod indvielse af lokalerne til kirkebrug og indsættelse af valgmenigehdens præst. En repræsentant fra Norges kirken og Emeritus Felix Olafsson deltog også.

Læs mere her

Velkommen til Nordsjællands Valgmenighed

Nordsjælds Valgmenighed er stadig under opbygning, kirkeministeriet arbejder i øjeblikket med godkendelse af Nordsjællands Valgmenighed. Der er blevet til på baggrund af en gruppe kristne kirkegænger, der ønskede at danne en valgmenighed med rod i den evangelisk Lutherske lære.

Her på siden kan du læse nyt m.m. om Nordsjællands Valgmenighed.

Kort nyt!

Olafur ansat

Olafur Felix Olafsson er nu ansat sat som præst, for Nordsjællands Valgmenighed i en 20 % stilling. Det vil sige at han ca. 2 gange om månden vil være i Melby. 

Egne Lokaler

Valgmenigheden har nu fundet egne lokaler i Melby - for de næste par år. følg instandsættelsen ved at trykke på billedet af huset.  På følgende link kan du læse hvad Frederiksborg Amtsavis skriver. 
 https://www.dagbladetonline.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=2008756392350&Profile=1000

Gudstjeneste med påskebørneteater

 

Påskens budskab fortalt på en anderledes måde !

Søndag d. 19. april havde Nordsjællands Valgmenighed besøg fra Danmarks folkekirkelige Søndags skoler. De kom og fortalte påskens budskab med dukketeater, så vi fik både besøg af en hane og krage der i anledning af påsken havde fået en moderigtig gul fjerfarvning. de fortalte om Jesus der red ind i Jerusalem palme søndag hvor alle var glade til Da Jesus blev korstfæstet og de fleste var vrede på Jesus, vi mødte "Peter" som banede på at han ikke kendte Jesus. Hanen blev ked af det fordi den troede det var dens skyld at Jesus var død. Men den og alle andre fik fortalt at det ikke var dens skyld, men alle menneskers skyld da vi alle har syndet. Heldigvis Fik vi også fortalt at Jesus lever idag, at han stod op af graven 3 dage efter. Så vi har ikke grund til at være kede af det, fordi vi kan være sammen med Jesus i himmelen - hvis vi tro på han døde for vores skyld!