Nordsjællands Valgmenighed godkendt!

02/11/2008 01:00

Nordsjællands Valgmenighed godkendt 

Med brev fra Kirkeministeriet fra onsdag d. 29.10. er Menighedshuset, Olafur og dermed Nordsjællands Valgmenighed pr. 1. november blevet endeligt godkendt.
I brev fra kirkeministriet lyder det "I anledning af menighedens ansøgning om anerkendelse skal man meddele, at ministeriet herved anerkender Nordsjællands Valgmenighed som valgmenighed i folkekirken med hjemsted i Melby Sogn fra den 1. november 2008.". Det vil sige at Nordsjællands Valgmenighed kan begynde at afholde Gudstjenester hvilket vi har set frem til.

Den officielle indvielse venter vi med indtil vi får at vide, hvornår biskoppen eller provsten kan være til stede, men foreløbig sigter vi på den anden søndag i advent, d. 7.12.