NY VALGMENIGHED I NORDSJÆLLAND:

11/05/2008 22:12

Mange fra den velbesøgte menighed omkring gudstjenestefejringen i Melby kirke i Nordsjælland opretter nu Nordsjællands Valgmenighed, som en del af Folkekirken. Nordsjællands Valgmenighed er ikke et nyt kirkesamfund - men en ny menighed, der gør brug af lov nr. 204 af 1972, også  kaldet Valgmenighedsloven.
Hvorfor ”Nordsjællands Valgmenighed”?
Etableringen af Nordsjællands Valgmenighed markerer kulminationen på den årelange kirkestrid i Melby. 
Vi vil med dette tiltag markere, at vi ikke ønsker fortsat at bruge uanede mængder af tid og kræfter på at diskutere perifere spørgsmål, men at være et levende og dynamisk kristent fællesskab.
 I lang tid har de modernistiske og liberalteologiske strømninger været toneangivende i kirken og presset kristne, der ønsker en levende og bibeltro forkyndelse, op i et hjørne. Vi er derfor overbevidst om, at der nu er behov for et tiltag, som kan skabe rum for klassisk kristendom indenfor Den danske Folkekirke. 
Vi fornemmer desuden, at et stigende antal mennesker ikke længere føler sig hjemme rent kirkeligt i deres geografiske menighed. Nordsjællands Valgmenighed ønsker alle, der længes efter et levende kristent fællesskab, velkommen - også "landliggere" og "sognebåndsløsere".
Vi ønsker at være et kristent omsorgsfællesskab, der også rækker ud imod andre.