DET SKRIVER AVISERNE OM NORDSJÆLLANDS VALGMENIGHED

11/05/2008 22:10

Kirkestrid fører til ny menighed

En ny valgmenighed, baseret på den luthersk-evangeliske forkyndelse er på vej til Melby i Nordsjælland. Et mindretal i Melby Menighedsråd står bag, og siger kirkeministeren ja, er det første gang i 10 år, at Danmark får en ny valgmenighed.

Lagt på nettet: 05. Maj 2008 23:34

Af Malin Westerlund

Som kulmination på den årelange kirkestrid i Melby har en gruppe kirkegængere i Melby søgt om lov til at oprette en ny valgmenighed. Nordsjællands Valgmenighed skal den hedde. Og hvis ellers kirkeministeren siger ja, bliver der hverken tale om nogen sekt eller nyt trossamfund, men om en ny valgmenighed, der vil virke inden for den almindelige folkekirkelige forkyndelsesordning under provstens og biskoppens opsyn.
Det er valgmenighedsloven af 1868, der giver mulighed for at danne menigheder under Folkekirken uafhængigt af sognene. Der findes i dag knap 40 valgmenigheder, og det er 10 år siden, der sidst blev oprettet en valgmenighed i Danmark. Sidste tilkomne valgmenighed er Nordfyns Valgmenighed, der blev til som en protestmenighed.
Albert Nielsen, som er blandt stifterne af Nordsjællands Valgmenighed, afviser, at der med Nordsjællands Valgmenighed skulle være tale om nogen protestmenighed i Melby. Tværtimod.
- Vi ønsker fred og fordragelighed, siger han og fortsætter:
- Nordsjællands Valgmenighed hviler på den kristne tro, hverken mere eller mindre. Den er blevet til i en erkendelse af, at den nuværende situation er præget af mangel på medbestemmelse og demokrati og er dermed uholdbar, siger han.
Læs mere i Frederiksborg Amts Avis eller i e-paperen

https://www.dagbladetonline.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080506/FORSIDE_FAA/81840568/1000

 

 

Ny valgmenighed vil løse kirkestrid

07. maj 2008 00:00 Et mindretal i menighedsrådet i Melby er parat til at aflevere magten og pengene til flertallet og fremover selv betale for sin egen præst

 
 

Claus Vincents
 

Stridighederne i Melby Sogn og menighedsråd i Nordsjælland har i de seneste omkring fire år været endeløse, men nu har både sognepræsten og hans kirkesøgende menighed taget konsekvensen: Vi overlader magten og pengene til flertallet i menighedsrådet og opretter vores egen menighed.

Sognepræst Olafur Olafsson kom til sognet i 2004, men lige nu står han med et tilbud om at blive præst et andet sted og er i færd med at skrive sin afskedsansøgning. Han er træt af den måde, flertallet i menighedsrådet forvalter magten på.

– Det har i mange år været min oplevelse, at ...

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/285210:Kirke---tro--Ny-valgmenighed-vil-loese-kirkestrid

 

Kirkestrid fører til ny menighed

06. Maj 2008 10:03
Som kulmination på den årelange kirkestrid i Melby har en gruppe kirkegængere i Melby søgt om lov til at oprette en ny valgmenighed, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Valgmenighed skal den hedde. Og hvis ellers kirkeministeren siger ja, bliver der hverken tale om nogen sekt eller nyt trossamfund, men om en ny valgmenighed, der vil virke inden for den almindelige folkekirkelige forkyndelsesordning under provstens og biskoppens opsyn. Det er valgmenighedsloven af 1868, der giver mulighed for at danne menigheder under Folkekirken uafhængigt af sognene. Der findes i dag knap 40 valgmenigheder, og det er 10 år siden, der sidst blev oprettet en valgmenighed i Danmark. Sidste tilkomne valgmenighed er Nordfyns Valgmenighed, der blev til som en protestmenighed.

Albert Nielsen, som er blandt stifterne af Nordsjællands Valgmenighed, afviser, at der med Nordsjællands Valgmenighed skulle være tale om nogen protestmenighed i Melby. Tværtimod.

- Vi ønsker fred og fordragelighed, siger han og fortsætter:- Nordsjællands Valgmenighed hviler på den kristne tro, hverken mere eller mindre. Den er blevet til i en erkendelse af, at den nuværende situation er præget af mangel på medbestemmelse og demokrati og er dermed uholdbar, siger han.

Det er Melby-præsten Olafur Felix Olafsson, der skal være præst for den ny menighed. Oven på den årelange konflikt med flertallet i Melby Menighedsråd forlader han til sommer Melby Sogn. Men han har ifølge Albert Nielsen erklæret, at han vil besøge Nordsjællands Valgmenighed to gange om måneden. Og får Nordsjællands Valgmenighed sit ønske igennem, vil valgmenigheden holde sine gudstjenester i Melby Kirke. Det er fuldmægtig i Kirkeministeriet Jørgen Kroen dog skeptisk overfor:

- Det kan give en masse ballade, siger han.

https://www.sj-nyheder.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080506/SIDSTE_NYT/402480146