Festdag i Nordsjællands Valgmenighed

22/12/2008 23:31

Så kan Nordsjællands Valgmenighed holde Gudstjenester i egen kirkesal og med egen præst, søndag d.21.12. 2008 blev lokalerne på Melbyvej 90 indviet til kirkebrug, og Olafur Felix Olafsson blev indsat som Valgmenighedens præst 

Godt 100 mennesker havde denne aften fundet frem til Melbyvej 90, så der var godt fyldt op og temmeligt varmt. Biskop Lise Lotte Rebel forestod indvielse af lokalerne til kirkebrug og indsættelse af valgmenigehdens præst. En repræsentant fra Norges kirken og Emeritus Felix Olafsson deltog også.

Det var derfor en dag der var blevet set frem til et stykke tid, mange medlemmer har lagt tid og arbejdskraft i forvandle de nedslidte lokaler til kirke brug. Lokalerne har været byens forsamlingshus og er siden blevet brugt til Orgelbyggeri, Markise snedkeri og Frisør. "Det er "spændende" at kunne være med til at vende udviklingen, mange steder lukker det ene missionshus efter det andet og nogle steder ender de i stedet som forsamlingshus.

Der er var ikke mange der troede - om nogen at Nordsjællands Valgmenighed skulle stå med "egne" lokaler her ved udgangen af 2008. Den ene gang efter den anden har vi mødt modstand og lukkede døre, men lige som den ene dør er blevet lukket har Gud været med til at åbne en ny. Det har været et lille års tid hvor vi har oplevet den ene velsignelse efter den anden. Vi lægger trygt fremtiden for valgmenigheden i Guds hånd, det bliver "spændende" at se hvad der sker i Nordsjællands Valgmenighed fremover en ting er sikkert, der er nok at tage fat på. 

Nordsjællands Valgmenighed ønsker at være en menighed for hele familien med aktiviter for børn, unge og ældre, det bliver en "spændende" udfordring at arbejde hen imod det mål.

Jakob L. Jensen 

 

 En helt fyldt kirkesal på Melbyvej 90

Biskoppen indsætter Olafur