Et vemodigt farvel og et glædeligt på gensyn

09/09/2008 23:46

Søndag d. 17. august 2008 var sidste gang Olafur stod  på prædike stolen i Melby kirke som sognepræst, Olafur og Karen flytter til Fjellerup hvor han skal være præst i Valgmenigheden der.  Men Melby kirke var endnu engang fyldt, stort set til sidste plads. Der var et dejligt stort smil fra prædikestolen- trods den modstand Olafur også har mødt i sin tid i Melby.

Olafur nævnte i sin prædiken, at en af de første ting han blev gjort opmærksom på, i sin tjeneste i Melby var "Glem aldrig evangeliet". Olafur har trods alt holdt fast ved evangeliet, og forkyndt det "rent og purt" som det hedder i kirke sammenhæng. Og i prædiken blev det slået fast at "Gud er størst i det der er mindst. Olafur fortæller om vingårdsarbejderene som møder ind på forskellige tidspunkter af dagen, men alle modtager den samme løn da dagen var omme.  "wauuuh evangeliet venner sikke en overraskende melding, sikke et budskab, for at frelse den fortabte for at være den største i de mindste" for dem der knoklede på deres egen fortjenset og storhed var det en foragelse en anstøds klippe, at de blev vrede men Jesus slog fast at sådan er det i Guds rige.  

Efter gudstjenesten var der en uformel afskedsreception i Præstegården, hvor venner og støtter var velkomne for at sige farvel og tak til præsteparret for deres store indsats.Her var der også godt besøgt, og den medbragte mad forsvandt hurtigt. Olafur modtog en gave fra en del af menigheden, den bestod bl.a.GPS så han altid kan finde vej også tilbage til Melby, derudover var der forskellige andre ting bl.a kaffe fra Etiopien og en bog med billeder fra årene som sognepræst i Melby, der er heldigvis også rigtig mange positive ting at se tilbage på i løbet af de godt 6 år han har arbejdet i sognet. Bogen blev straks delt med "pressen". Det var et vemodigt farvel fra rigtig mange, men også et "på glædeligt gensyn" når Olafur vender tilbage som præst for Nordsjællands Valgmenighed, første gang d. 28 september 2008.                                                                                         Jakob L. Jensen