Afskedsreception

04/08/2008 21:38

Afskedsreception              

Søndag d. 17. august 2008 prædiker Olafur Felix Olafsson for sidste gang som sognepræst i Melby kirke.

I den forbindelse arrangerer vi efter gudstjenesten en uformel afskedsreception i Præstegården, hvor venner og støtter er velkomne for at sige farvel og tak til præsteparret for deres store indsats.

Gæsterne opfordres til evt. at tage en lille frokostret med til et par personer.

Det bliver vemodigt at sige farvel til Olafur, der efter 6 turbulente år, nødtvunget, har måttet opsige sin stilling som præst i Melby.

Den Nye menighedsliste blev dannet i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2004 som en reaktion mod de forhold flertallet i menighedsrådet dengang bød ham. Vi kom ind med 3 ud af 10 pladser i menighedsrådet, og i 3½ år har vi kæmpet for at åbne for en konstruktiv dialog med et flertal i rådet som desværre var mere forhippet på at tvinge sognepræsten til at underordne sig ”de demokratiske spilleregler” end at leve op til det, vi som menighedsrådsmedlemmer skal underskrive at ville på, tro og love, når vi bliver valgt: ”at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”.

Det lykkedes ikke at komme i dialog. Alle spørgsmål, der omhandlede præstens virke, var bestemt på forhånd, og hvis vi ikke var enige, blev der blot stemt. Det er ikke demokrati, men flertalstyranni! Det har været forfærdeligt at være tilskuer til og tvungen medvirkende i en tragedie som gik ud på at knække en fremragende præst psykisk. Det har været lige så deprimerende at opleve præstens overordnede, provst og biskop, på trods af utallige opfordringer, har undladt at træde i karakter for at beskytte Olafur mod et psykisk dårlige arbejdsmiljø, som i lange perioder gjorde, at han måtte sygemelde sig. Det eneste Stiftsøvrigheden gjorde, var at fritage ham for at deltage i menighedsrådsmøderne, hvilket godt nok gjorde, at Olafur ikke skulle konfronteres direkte med sine plageånder, men som uden yderligere tiltag fra stiftets side, fastfrøs den ulykkelige situation.

Da Olafur endelig opsagde sin stilling pr. 1. september, mente Den Nye Menighedsliste ikke, der var noget grundlag for at blive siddende i menighedsrådet mere og udtrådte. Samtidig opløste vi listen og Menighedsforeningen, der blev dannet for to år siden.

Fra asken opstod noget nyt og spændende. Kirkegængerne, som har fyldt Melby kirke, når Olafur prædikede, dannede 11. maj i år Nordsjællands Valgmenighed og tæller allerede 45 medlemmer. Olafur har indvilget i at blive vores præst på deltid, hvilket betyder, at han fra slutningen af september igen prædiker i Melby kirke – på alternative tidspunkter. Læs mere om valgmenigheden på www.nordsjaellandsvalgmenighed.dk

Derfor er afskedsreceptionen d. 17. august også begyndelsen på noget nyt og glædeligt, hvor de, der har støttet vores sognepræst kamp gennem årene i Guds navn skal være så hjerteligt velkomne.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne,

  

Albert Nielsen, formand

Nordsjællands Valgmenighed